Bu sayfa otomatik olarak bir online araç kullanarak tercüme edildi.
Sadece sayfanın alt kısmında öneri yazarak bu çeviri geliştirmeye yardımcı olun. Teşekkür ederim!

Nasıl dua edilir; İncil'e göre

Nasıl dua edilir; İncil'e göre

Bu dua da bu gibi dillerde mevcuttur: Ingilizce - İspanyolca.

Biz Tanrı ile iletişim kurmak istiyorum. Biz ihtiyaçlarını duygularını ifade istiyorum. Ve biz onun cevabını duymak istiyorum.

Tanrı peygamberleri ve tanıklar yoluyla İncil yazdı. En Tanrı ile iletişim kurmak için nasıl öğrenmek için inceleyelim.

Bu antik kitap 21. yüzyılda bugün bize rehberlik edecektir. Bu bilgi dua ve Göksel Baba'nın kalbi dokunmak için bize yardımcı olacaktır. Kutsal Ruh bize rehberlik edecektir.

Bu sayfada gruba dua ile ilgili ikonik İncil ayetleri karar verdi. Ben anahtar tüm ifadeler ve kelimeler dua nasıl bilmek koyu harflerle yazılmalıdır.

Dikkatle vurgulanan kelimeler özel dikkat, her cümle okuyun. Bunu anladığınızda, sadece namaz için tavsiye uygulayın. Seferde yapın. Bu konuda çok fazla düşünmeyin. Olur, tam bir inanç ile bir çocuk gibi yapın.

Şimdi Tanrı'nın tahtını ulaşmak için hazır olsun!

En İncil'e göre dua nasıl şimdi öğrenelim. İşte ilk ayet olduğunu ...


İmanla dua ederseniz, dilediğiniz her şeyi alırsınız - Matta 21:22


Bunun için size diyorum ki, duayla dilediğiniz her şeyi daha şimdiden almış olduğunuza inanın, dileğiniz yerine gelecektir - Markos 11:24

İsa onlara, "Dua ederken şöyle söyleyin" dedi:
"Baba, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin.
Her gün bize gündelik ekmeğimizi ver.
Günahlarımızı bağışla.
Çünkü biz de bize karşı suç işleyen herkesi bağışlıyoruz.
Ayartılmamıza izin verme." - Luka 11:2-4


Bunlar İsa'nın annesi Meryem, öbür kadınlar ve İsa'nın kardeşleriyle tam bir birlik içinde sürekli dua ediyordu - Resullerin 1:14


Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar - Resullerin 2:42


Arkadaşları bunu duyunca hep birlikte Tanrı'ya şöyle seslendiler: "Ey Efendimiz! Yeri göğü, denizi ve onların içindekilerin tümünü yaratan sensin - Resullerin 4:24


Oğlu'nun Müjdesi'ni yaymakta bütün varlığımla kulluk ettiğim Tanrı, sizi durmadan, her zaman dualarımda andığıma tanıktır. Tanrı'nın isteğiyle sonunda bir yol bulup yanınıza gelmek için dua ediyorum - Romalılara 1:9-10


Umudunuzla sevinin. Sıkıntıya dayanın. Kendinizi duaya verin - Romalılara 12:12


Bunun için, bilmediği dili konuşan, kendi söylediklerini çevirebilmek için dua etsin - 1 Korintoslulara 14:13


Her türlü dua ve yalvarışla, her zaman Ruh'un yönetiminde dua edin. Bu amaçla, bütün kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun - Efeslilere 6:18


Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin - Filipililere 4:6


Gerçekten kimsesiz, yalnız kalmış dul kadın umudunu Tanrı'ya bağlamıştır; gece gündüz O'na dilekte bulunmaya ve dua etmeye devam eder - 1 Timoteosa 5:5


Mesih, yeryüzünde olduğu günlerde kendisini ölümden kurtaracak güçte olan Tanrı'ya büyük feryat ve gözyaşlarıyla dua etti, yakardı ve Tanrı korkusu nedeniyle işitildi - İbranilere 5:7


Yalnız hiç kuşku duymadan, imanla istesin. Çünkü kuşku duyan kişi rüzgarın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer. Her bakımdan değişken, kararsız olan kişi Rab'den bir şey alacağını ummasın. - Yakub'un 1:6-7


Bunun gibi, ey kocalar, siz de daha zayıf varlıklar olan karılarınızla anlayış içinde yaşayın. Tanrı'nın lütfettiği yaşamın ortak mirasçıları oldukları için onlara saygı gösterin. Öyle ki, dualarınıza bir engel çıkmasın - 1 Petrus'un 3:7

Burada dahil diğer İncil ayetleri önermek ister misiniz? Sayfanın alt kısmında bulunan yorum duvarlar aracılığıyla bunu lütfen. Teşekkürler!

__________________________________________


Bu blogu okumak için teşekkür ederiz "Nasıl dua edilir; İncil'e göre"!

Şimdi size başka bir dua yapmak için davet ediyoruz. Bu en önemli bir ibadettir.
Bu dua sonsuzluğu yararlanacaktır.

Bu bağlantıyı takip edin:

Kurtuluş Namaz

__________________________________________

Nasıl dua edilir; İncil'e göre - Bu blogun ne düşünüyorsunuz?

Yorumlarınızı aşağıya bırakın lütfen.

Teşekkür ederim!İncil - Görüntüler: Nasıl dua edilir